BFA transport, service, turisme og jord til bord

Rådets medlemmer og suppleanter, pr. 24. oktober 2022

 

Indstillingsberettigede arbejdsgiverorganisationer Medlemmer Suppleanter
DI Bent Horn Andersen, næstformand Anders Just Pedersen
bhan@di.dk ajp@di.dk
 
DI Camilla Fenger Roed, stedfortr. næstformand Stig Erichsen
cafr@di.dk ster@di.dk
 
Dansk Erhverv Anne-Marie Røge Krag Michael Bacci
ark@danskerhverv.dk mbi@danskerhverv.dk
 
HORESTA Luise Mai Bøgestad Pia Svane
lmb@horesta.dk psv@horesta.dk
 
KL Preben Meier Pedersen Vakant
pmpd@kl.dk  
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Birthe Oest Larsen Karen Boesen
biola@medst.dk kaboe@medst.dk
 
GLS-A Anne Marie Hagelskjær Smit Jens Bjørn Poulsen
amh@gls-a.dk jp@gls-a.dk
 
Lederne Signe Tønnesen Bergmann Lars Andersen
smt@lederne.dkla la@lho.dk
 
  
Indstillingsberettigede arbejdstagerorganisationer Medlemmer Suppleanter
3F, Transport Kim René Busch, formand Vakant
kim.busch@3f.dk  
     
Vakant Karsten John Kristensen
karsten.k@3f.dk
     
3F, Den Grønne Gruppe Peter Møller Sjøgren, tilforordnet Morten Fischer-Nielsen
peter.sjoegren@3f.dk morten.fischer-nielsen@3f.dk
 
Førevareforbundet NNF Per Hansen Morten Bisgaard Andersen
peh@nnf.dk mba@nnf.dk
 
Serviceforbundet Finn Johnsen Vakant
fij@forbundet.dk  
 
HK Handel/Privat Henriette Bjerg Mahrt Heidi Lisette Bille
henriette.mahrt@hk.dk heidi.lisette.bille@hk.dk
 
Politiforbundet Flemming Olsen Bjarne A. Kehr, CS
flemming.olsen@politiforbundet.dk bk@cs.dk
   
Medlemmer i Dialogforum:  Formand: Lone Hoffmann  
  Næstformand: Bent Horn Andersen  
     

 Adgang til rådsreferater (kræver log-in)

Kontakt til Branchefællesskab for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord:

sekretariat@bfa5.dk

Lene Beckman Andersen
Sekretariatet for Branchefællesskab for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

>