BFA transport, service, turisme og jord til bord

Oversigt over Rådets medlemmer og suppleanter, Sekretariatet BFA, 5. maj 2022

 

Indstillingsberettigede arbejdsgiverorganisationer Medlemmer: Suppleanter:
DI Bent Horn Andersen, næstformand Anders Just Pedersen
bhan@di.dk ajp@di.dk
 
DI Camilla Fenger Roed, stedfortr. næstformand Stig Erichsen
cafr@di.dk ster@di.dk
 
Dansk Erhverv Anne-Marie Røge Krag Michael Bacci
ark@danskerhverv.dk mbi@danskerhverv.dk
 
HORESTA Luise Mai Bøgestad Pia Svane
lmb@horesta.dk psv@horesta.dk
 
KL Preben Meier Pedersen Vakant
pmpd@kl.dk  
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Birthe Oest Larsen Karen Boesen
biola@medst.dk kaboe@medst.dk
 
GLS-A Anne Marie Hagelskjær Smit Jens Bjørn Poulsen
amh@gls-a.dk jp@gls-a.dk
 
Lederne Signe Tønnesen Bergmann Nanna Simone Jensen
smt@lederne.dk nsj@lederne.dk
 
  
Indstillingsberettigede arbejdstagerorganisationer Medlemmer: Suppleanter:
3F, Transport Kim René Busch, formand Palle Thirstrup
kim.busch@3f.dk palle.thirstrup@3f.dk
     
3F, Den Grønne Gruppe Peter Møller Sjøgren, tilforordnet Morten Fischer-Nielsen
peter.sjoegren@3f.dk morten.fischer-nielsen@3f.dk
 
Førevareforbundet NNF Per Hansen Morten Bisgaard Andersen
peh@nnf.dk mba@nnf.dk
 
Serviceforbundet Finn Johnsen Robert Andersen
fij@forbundet.dk roa@forbundet.dk
 
HK Handel/Privat Henriette Bjerg Mahrt Heidi Lisette Bille
henriette.mahrt@hk.dk heidi.lisette.bille@hk.dk
 
Politiforbundet Klaus Klinge, Rigspolitiet Bjarne A. Kehr, CS
KFK003@politi.dk bk@cs.dk
Medlemmer i Dialogforum: formand Lone Hoffmann, næstformand Bent Horn Andersen

 

Adgang til rådsreferater (kræver log-in)

Kontakt til BFA 5:

lean@di.dk

Lene Beckman Andersen
Sekretariatet BFA 5
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

>