BFA transport, service, turisme og jord til bord (BFA 5) er en sammenlægning af det tidligere BAR transport og engros, BAR service og tjenesteydelser samt BAR Jord til Bord.

Vi har etableret denne nye startside for BFA 5, men du vil stadig kunne finde de kendte materialer om arbejdsmiljø på hjemmesiderne:

Kort om BFA transport, service, turisme og jord til bord (BFA 5)

  • BFA 5 er nedsat i medfør af lov om arbejdsmiljø og den seneste lovændring af 27. december 2016
  • BFA 5 er en forkortelse for Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord
  • Der er i alt dannet 5 nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø, og vi er nummer fem i rækken, heraf 5 tallet.
  • De 5 branchefællesskaber er dannet af det, der er kendt som de 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR’ene)
  • BAR’ene skifter også navn fremover til BAU (Branchearbejdsmiljøudvalg) dvs.
  • I BFA 5 finder du fremover BAU Transport, BAU Service – Turisme samt BAU Jord til Bord
  • På denne side offentliggøres snarest information om det nye BFA 5, herunder vedtægter, medlemsorganisationer mv.

Denne side er sidst opdateret december 2017